Opłaty

UWAGA

 

W lutym OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU MOŻNA DOKONAĆ TYLKO PRZELEWEM NA KONTO GMINY. O WYSOKOŚĆ OPŁATY PROSIMY DOWIEDZIEĆ SIĘ WYSYŁAJĄC MAILA DO PRZEDSZKOLA LUB UZYSKAĆ INFORMACJĘ W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA.