Nasza oferta

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o następujące programy:

 1. Zabawy z porami roku” – Program wychowania przedszkolnego
  Autor: Iwona Lewkowicz, Anna Tworkowska- Baraniuk
  Wydawnictwo Edukacyjne: Podręcznikarnia 2017

 2. Dziecięca matematyka”- Program edukacji matematycznej . Autor: Edyta Gruszczyk-Kolczyńske, Ewa Zielińska, Wydawnictwo Nowa Era 2007

 3. Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim”. Autor: Kamila Wichrowska, Katarzyna Wojciechowska, Olga Wysłowska

 4. Program wychowawczy Przedszkola Publicznego nr 4 „Stokrotka” w Błoniu. Program własny – autor: Zofia Bargieł, Urszula Ociepa.

 5. Jestem bezpieczny i zdrowy” – program profilaktyczny Przedszkola Publicznego Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu. Program własny - autor: Renata Janowska, Agnieszka Krogulec.

 6. Przyjaciele przyrody” – program edukacji ekologicznej Przedszkola Publicznego Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu . Program własny - autor: Renata Janowska.

 7. Mali artyści" - program edukacji artystycznej Przedszkola Publicznego Nr 4 "Stokrotka" w Błoniu. Program własny - autor: Agnieszka Krogulec.

 8. IDĘ DO PRZEDSZKOLA” - program adaptacyjny opisujący organizację procesu wychowawczo-dydaktycznego opracowanie: Kamila Kłucińska

Zajęcia dodatkowe prowadzone na terenie placówki to:

 • religia (dla dzieci 6 letnich)

 • gimnastyka korekcyjna

 • rytmika

 • zajęcia o charakterze terapeutycznym: Logopedyczne, Integracja Sensoryczna, Trening Umiejętności Społecznych, Rehabilitacja, Terapia Pedagogiczna, zajęcia z psychologiem, Zajęcia MRR W. Sherborne

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania: taneczne, plastyczne, matematyczne- kodowanie, sportowe, ekologiczne.