Skład Rady Rodziców

W roku szkolnym 2018/2019 skład Rady Rodzicóq jest następujący:

 

Przewodnicząca RR - Magdalena Szczęsna - gr 3

Zastępca RR - Katarzyna Balcerowska-Majchrzyk -gr 5

Sekretarz - Tomasz Osojca - gr 1

 

Komisja rewizyjna:
Elżbieta Kadłubaj - gr 4

 

Marcin Koszpit - gr 6

Rachunki - Agata Wiśniewska - gr 2