Kartka z Kalendarza - Marzec 2021

KARTKA Z KALENDARZA PRZEDSZKOLA ,, Stokrotki’’

MIESIĄC MARZEC 2021.

 

  • 08-12.03.21 ,, Mini Ogródki’’- Zakładanie mini ogródków parapetowych w salach przedszkolnych.(działania w grupach wg. organizacji nauczycieli).

  • 19.03.21. ,,Dzień zespołu Downa’’- (działania w grupach).

  • 19.03.21. ,, Teatr Cieni – Wiosna tuż, tuż’’- organizacja teatrzyku dla grup przedszkolnych przez nauczycieli.

  • 22.03.21.,, Wiosna –Pierwszy Dzień Wiosny ’’- (działania w grupach ).

  • 27.03.21. ,, Godzina dla Ziemi ’’-(działania we współpracy z rodzicami).

  • 26.03.21. ,, Dzień Teatru ’’- ( zajęcia dla chętnych grup).

  • 22-31.03.21.,,Zielone Święta’’- podtrzymanie tradycji Wielkanocnych( działania w grupach wg. organizacji nauczycieli).

 

  • Wystawa ,,Staropolskie Tradycje’’ –organizacja wystawy we współpracy z rodzicami. Data i organizacja wystawy wg. decyzji wychowawców.