Ramowy rozkład dnia 2021/2022

GRUPA II Żabki

7.00-8.15 schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, zabawy kształtujące odporność emocjonalną,

8.15- 8.45 zabawy integracyjne, ćwiczenia i zabawy ruchowe, zabawy stymulujące procesy poznawcze, przetwarzania sensorycznego, zabawy rozwijające zmysły, zabawy logopedyczne, obserwacja dzieci, porządkowanie sali, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, samoobsługowe

8.45-9.15 Śniadanie

9.15-9.30 - czynności higieniczno - sanitarne

09.30- 10.00 Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego oraz tygodniowego harmonogramu

10.00-10.30 II śniadanie

10.30- 11.30 Pobyt na placu przedszkolnym, zabawy zorganizowane, zabawy swobodne, spacery, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe w ogrodzie,

11.30-12.15 Praca indywidualna z dzieckiem, wspomaganie rozwoju dzieci przejawiającymi trudności w poszczególnych obszarach,  praca z dziećmi z predyspozycjami do uzdolnień, czynności higieniczno-sanitarne

12.15 – 12.45 Obiad, realizacja zadań w tym zakresie, kształtowanie czynności samoobsługowych, higieniczno-sanitarnych

12.45-14.30 Poobiedni odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela

14.30 – 15.00 Podwieczorek

15.00-16.30 Praca indywidualna z dzieckiem, wspomaganie rozwoju dzieci przejawiającymi trudności w poszczególnych obszarach,  praca z dziećmi z predyspozycjami do uzdolnień, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe  na placu przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci