Regulamin czystości

REGULAMIN DBANIA O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR. 4 W BŁONIU

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MENiS z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

 

Ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.)

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin służy zapewnieniu porządku i czystości w przedszkolu.

 2. Bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i obiektach należących do placówki zapewnia dzieciom i pracownikom dyrektor jako bezpośredni przełożony oraz pracownicy administracji – intendent i kierownik gospodarczy

 3. Sprzęt do utrzymania porządku i czystości oraz środki do mycia i dezynfekcji rąk, powierzchni, wszelkich pomieszczeń przechowywane są w szafkach w wydzielonym pomieszczeniu gospodarczym.

 4. Wszystkie środki dezynfekcyjne i myjące są przechowywane w oryginalnych opakowaniach i posiadają atesty dopuszczające do stosowania.

 5. Podczas czynności porządkowych do mycia są stosowane następujące środki myjące:

a) Ludwik, Ajax, Domestos, Cif,

b) do mycia rąk: mydło płynne ATTIS mydło antybakteryjn

c) do dezynfekcji rąk: CHEMISEPT MED, PROFI PLUS,chemi-pharm ( nazwa środka/marka)

d) do dezynfekcji powierzchni: kontaktującej z żywnością …NANO PROTECT SILVER TABLE(nazwa/marka)

e) do szybkiej dezynfekcji: …BACTICID CHEMI-PHARM (nazwa/marka).

6. Dopuszcza się czasowe ograniczenia dotyczące zabawek pluszowych.

7. Dopuszcza się czasowe ograniczenia przynoszenia przez dzieci na teren placówki zabawek z domu.

8. Dopuszcza się w czasowym ograniczeniu dbanie o czystość na terenie placówki z koców i poduszek dostarczonych dla dziecka podczas relaksu poobiedniego.

9. Zaleca się używanie przez dzieci i personel do osuszania rąk wyłącznie materiały jednorazowe (np. ręczniki papierowe)

§ 2

Mycie rąk

 1. Do szczególnej dbałości o czystość rąk zobowiązany jest personel pracujący z dziećmi, dzieci oraz personel przygotowujący posiłki.

 2. Ręce są myte przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, a także przed podawaniem posiłków oraz w razie potrzeby.

 3. Do mycia rąk służy preparat przebadany dermatologicznie – mydło płynne, a dla dzieci mydło płynne hypoalergiczne (ATTIS mydło antybakteryjne w płynie,Biały Jeleń).

 4. W celu umycia rąk płyn myjący jest pobierany z dozownika, następnie nanoszony na zwilżone dłonie, które są myte i na koniec osuszane ręcznikiem jednorazowym przez personel pracujący z dziećmi .

§ 3

Dezynfekcja rąk

 1. Higieniczne mycie rąk:

 1. Do higienicznego mycia rąk zobowiązany jest personel pracujący z dziećmi, dzieci oraz personel przygotowujący posiłki.

 2. Ręce są myte przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, a także przed podawaniem posiłków oraz w razie potrzeby.

 3. Do mycia rąk służy preparat przebadany dermatologicznie – mydło płynne, a dla dzieci mydło płynne hypoalergiczne(Biały Jeleń, Attis nazwa/marka)

 4. W celu higienicznego umycia rąk płyn myjący jest pobierany z dozownika – 3 ml, następnie nanoszony na zwilżone dłonie, które są dokładnie myte przez 30 s + 30 s po zwilżeniu i na koniec osuszane ręcznikiem jednorazowym przez personel pracujący z dziećmi .

 

 1. Higieniczna dezynfekcja rąk:

 1. Do dezynfekcji rąk zobowiązany jest personel pracujący z dziećmi, personel przygotowujący posiłki.

 2. Ręce są dezynfekowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, a także przed podawaniem posiłków oraz w razie potrzeby.

 3. W czasie nasilonego występowania biegunek zaleca się częstsze stosowanie dezynfekcji rąk.

 4. W razie stwierdzenia występowania owsików u dziecka preparat do dezynfekcji powinien być stosowany przez personel, chore dziecko i jego rodzinę.

 5. Do dezynfekcji rąk służy preparat przebadany dermatologicznie – CHEMISEPT MED…, PROFI PLUS, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiada potwierdzone badaniami spektrum bakteriobójcze, wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie trzech godzin. Działa szybko i skutecznie wobec wirusów otoczkowych, tj. m.in. HIV, HBV, HCV, grypy, Eboli, Herpes simplex. Zawiera również glicerynę, która nawilża i pielęgnuje dłonie.

 6. W celu dezynfekcji rąk środek do dezynfekcji jest pobierany z dozownika (wg normy EN 1500): 2-3 ml, następnie wcierany w dłonie przez 30 s, a w celu chirurgicznej dezynfekcji rąk (wg normy EN 12791): 3 ml preparatu jest wcierane w czyste i suche dłonie przez 90 sekund. Przez cały czas ręce utrzymywane są w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu. Preparatu nie stosuje się bezpośrednio na śluzówkę i otwarte rany.

 

§ 4

Dezynfekcja małych i trudno dostępnych powierzchni

 1. Małe i trudno dostępne powierzchnie to: stoliki, krzesła i inne przedmioty ulegające kontaminacji i odporne na działanie alkoholi.

 2. Małe i trudno dostępne powierzchnie są poddawane szybkiej dezynfekcji.

 3. Do szybkiej dezynfekcji zobowiązany jest personel przedszkolny.

 4. Do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni służą preparaty: DISINFECTANT, BACTICID DEZOFAST (nazwy/ marki/ zastosowanie używanych środków do dezynfekcji)

 5. Stoliki i krzesła oraz inne przedmioty ulegające kontaminacji są poddawane dezynfekcji po każdym przypadku kontaminacji, w razie potrzeby, raz dziennie na zakończenie pracy, pod nieobecność dzieci.

 6. W celu dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni przy pomocy rozpylacza spryskuje się uprzednio umyta powierzchnię i utrzymuje ją w stanie wilgotnym przez 60 sekund dla uzyskania efektu bakteriobójczego i grzybobójczego, 120 sekund – dla uzyskania wirusobójczego oraz pełnego skutku biobójczego. Po dezynfekcji powierzchni, która ma kontakt z żywnością, należy spłukać ją wodą.

§ 5

Czyszczenie i dezynfekcja zabawek

 1. Do dezynfekcji zabawek raz w miesiącu zobowiązany jest personel przedszkolny.

 2. Zabawki pluszowe i tekstylne pierze się w temperaturze 60 stopni (dopuszcza się wyłączenia czasowe z zakazem używania do zabawy zabawek pluszowych).

 3. Do dezynfekcji zabawek, które nie są pluszowe ani tekstylne, służą preparaty: DISINFECTANT firma REMIX ( nazwa/marka/zastosowanie używanych środków do dezynfekcji zabawek)

 4. W celu dezynfekcji zabawek, które nie są pluszowe ani tekstylne, przy pomocy rozpylacza spryskuje się uprzednio umytą powierzchnię i utrzymuje ją w stanie wilgotnym przez 60 sekund dla uzyskania efektu bakteriobójczego i grzybobójczego, 120 sekund – dla uzyskania wirusobójczego oraz pełnego skutku biobójczego. Po dezynfekcji powierzchni, która ma kontakt z żywnością, należy spłukać ją wodą.

 5. Z uwagi na utrzymanie czystości dopuszcza się zakaz (może być czasowy) przynoszenia przez dzieci zabawek z domu do przedszkola.

 

§ 6

Czystość materacy ze skaju, łóżeczek, mebli i innych małych powierzchni oraz przedmiotów ulegających kontaminacji i nieodpornych na działanie alkoholi

 

 1. Materace ze skaju, łóżeczka, meble i inne małe powierzchnie oraz przedmioty ulegające kontaminacji i nieodporne na działanie alkoholi są poddawane szybkiej dezynfekcji i myciu przez spryskanie lub przetarcie.

 2. Do szybkiej dezynfekcji lub mycia czy przetarcia zobowiązany jest personel przedszkolny.

 3. Do dezynfekcji służą preparaty: DISINFECTANT firmy REMIX. (nazwa/marka/zastosowanie środka używanego do dezynfekcji)

 4. Materace ze skaju, łóżeczka, meble i inne małe powierzchnie oraz przedmioty ulegające kontaminacji i nieodporne na działanie alkoholi są poddawane dezynfekcji po każdym przypadku kontaminacji, w razie potrzeby, a także w czasie nasilonego występowania biegunek, przeziębień.

 5. W celu dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni przy pomocy rozpylacza spryskuje się uprzednio umyta powierzchnię i utrzymuje ją w stanie wilgotnym przez 60 sekund dla uzyskania efektu bakteriobójczego i grzybobójczego, 120 sekund – dla uzyskania wirusobójczego oraz pełnego skutku biobójczego. Po dezynfekcji powierzchni, która ma kontakt z żywnością, należy spłukać ją wodą.

§ 7

Pomieszczenia

 1. Pomieszczenia to: sale zajęć, szatnia, łazienki, gabinet dyrektora, kuchnia, zmywalnia, pomieszczenie gospodarcze, socjalne, korytarze, wiatrołap, a w nich szczególnie podłogi oraz inne twarde, zmywalne powierzchnie.

 2. Pomieszczenia są poddawane myciu i dezynfekcji po każdym przypadku kontaminacji, w razie potrzeby, raz dziennie po zakończeniu pracy, pod nieobecność dzieci.

 3. Do utrzymania pomieszczeń w czystości zobowiązany jest personel przedszkolny.

 4. Do mycia pomieszczeń służą ogólnodostępne środki myjące, tj.: omestos,cif, cillit bang, nano protect silver firmy clinex.(nazwa/marka/zastosowanie środków myjących)

 5. W celu umycia podłóg, ścian, brodzików przygotowuje się roztwór środków myjących zgodnie z zaleceniami producenta.

 6. W celu dezynfekcji podłóg, ścian, brodzików przy pomocy rozpylacza spryskuje się uprzednio umytą powierzchnię i utrzymuje ją w stanie wilgotnym przez 60 sekund dla uzyskania efektu bakteriobójczego i grzybobójczego, 120 sekund – dla uzyskania wirusobójczego oraz pełnego skutku biobójczego.

 

§ 8

Sanitariaty

 1. Sanitariaty to: klozety, deski klozetowe, spłuczki, umywalki.

 2. Pomieszczenia są poddawane myciu i dezynfekcji po każdym przypadku kontaminacji, w razie potrzeby, raz dziennie po zakończeniu pracy, pod nieobecność dzieci. W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień częściej.

 3. Do utrzymania pomieszczeń w czystości zobowiązany jest personel przedszkolny.Środki używane do utrzymania czystości to: domestos, cillit bang, płyn do usuwania zapachu moczu,kret do rur(nazwa/marka/zastosowanie używanych środków)

 4. W celu umycia sanitariatów stosuje się nierozcieńczony z wodą środek myjący zgodnie z zaleceniami producenta

 5. W celu dezynfekcji sanitariatów przy pomocy rozpylacza spryskuje się uprzednio umytą powierzchnię i utrzymuje ją w stanie wilgotnym przez 60 sekund dla uzyskania efektu bakteriobójczego i grzybobójczego, 120 sekund – dla uzyskania wirusobójczego oraz pełnego skutku biobójczego.

§ 9

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje personel pracujący z dziećmi, dzieci, personel przygotowujący posiłki, personel sprzątający.

 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu potwierdza własnoręcznym podpisem każdy pracownik przedszkola.

 3. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej przedszkola.

 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA MYCIA I DEZYNFEKCJI

POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH, SALI REHABILITACYJNEJ

INTEGRACJI SENSORYCZNEJ,

POMIESZCZEŃ SANITARNYCH

Celem określonego postępowania jest zapobieganie szerzeniu drobnoustrojów chorobotwórczych w pomieszczeniach przez dokładne mycie oraz dezynfekcję, uwzględniając kolejność wykonywanych czynności. Jak również zapewnienie bezpieczeństwa zarówno personelowi oraz uczestnikom korzystającym ze świadczeń rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych.

 

PROCES SPRZĄTANIA

SPRZĄTANIE – jest procesem prowadzącym do usunięcia z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń, jest zabiegiem higienicznym, mającym na celu stałe usuwanie i rozcieńczanie mikroflory (powierzchnie, sprzęt), wraz z którymi zostają usunięte drobnoustroje, a więc zapobiega zakażeniom. Aby proces sprzątania był skuteczny, sprzątanie powinno być przeprowadzone z odpowiednią częstotliwością, w określony sposób, przy użyciu odpowiedniego sprzętu. W miejscu gdzie jest małe ryzyko zakażenia np.: pomieszczenia administracyjne, pokoje socjalne, szatnie, itp., powierzchnie powinny być czyszczone ciepłą wodą z dodatkiem detergentu – rzadkie stosowanie środków dezynfekcyjnych. Od takich pomieszczeń powinien rozpoczynać się proces mycia i sprzątania placówki. Najpierw powierzchnie czystsze – pionowe np.: ściany, drzwi, a następnie brudniejsze – poziome np.: stoliki salach przedszkolnych i na koniec podłogi (metodą: nie odrywając mopa od podłogi myć powierzchnię ruchem ósemkowym w kierunku do siebie).

Przeprowadzenie procesu sprzątania i dezynfekcji powinno być zorganizowane w sposób kompleksowy zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Wszystkie powierzchnie powinny być utrzymane w ciągłej czystości.

 2. Mycie należy rozpocząć od przedmiotów najmniej zabrudzonych (za takie uważa się przedmioty najwyżej położone), a skończyć na najbardziej zabrudzonych. Zasada dotyczy także pomieszczeń – najpierw sale przedszkole, a potem sanitariaty.

 3. Przed dezynfekcją i myciem należy usunąć odpady komunalne.

 4. Sprzątanie powinno odbywać się w sposób nie kolidujący z pracą komórek organizacyjnych.

 5. Do mycia powinno stosować się preparaty myjąco – dezynfekujące.

 6. Powierzchnie o dużym natężeniu ruchu w zależności od zabrudzenia muszą być sprzątane na bieżąco.

 7. Bieżące utrzymanie czystości powinno być przeprowadzane na mokro stosując technikę ósemkową.

 8. Należy zachować odpowiednią technikę dezynfekcji i mycia powierzchni (1 raz na mokro, drugi raz na wilgotno) – nie należy wycierać dezynfekowanych powierzchni do sucha.

 9. Ilość mopów i ścierek powinna być dostosowana do ilości pomieszczeń i rodzaju sprzątanych powierzchni.

 10. Sprzęt typu: mopy, ścierki, muszą być odłożone do worka z brudnym sprzętem, a następnie poddane procesowi dezynfekcji i prania. Szczotki i wiadra po każdym sprzątaniu muszą być dokładnie zdezynfekowane, wymyte i wysuszone, a następnie przechowywane w miejscu składowania.

 11. Sprzęt przeznaczony do sprzątania należy przechowywać w pomieszczeniu porządkowym.

 12. W przypadku skażenia powierzchni, sprzętu materiałem biologicznym (zakaźnym), najpierw stosuje się procedury dezynfekcyjne a potem mycie.

 13. Sprzęt do sprzątania ma zapewnić skuteczne i szybkie usuwanie zanieczyszczeń oraz eliminować możliwość przenoszenia drobnoustrojów do kolejno sprzątanych pomieszczeń.

 

DEZYNFEKCJA

DEZYNFEKCJA (odkażanie) – postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale. Dezynfekcja, w przeciwieństwie do antyseptyki dotyczy przedmiotów i powierzchni użytkowych.

Zasady dezynfekcji

 1. W zależności od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia, obecności substancji organicznych, czasu kontaktu z czynnikiem zakaźnym, typu materiału (powierzchni) skażonego, podatności na korozję itp., należy znaleźć zastosowanie dla kilku różnych środków dezynfekcyjnych.

 2. Dobierając środek dezynfekcyjny o określonym spektrum działania, stężenia i czasie, należy zwrócić uwagę na jego zagrożenie toksyczne dla personelu, dzieci i rodziców (podrażnienia skóry, błon śluzowych, dróg oddechowych).

 3. Stosując środki dezynfekcyjne należy zwrócić uwagę na trwałość roztworu i czas jego działania.

 4. Środki dezynfekcyjne stosować zgodnie z zaleceniem producenta i „Instrukcją przygotowania roztworu preparatu dezynfekcyjnego”

 

Proces sprzątania i dezynfekcji należy wykonywać zgodnie z wymogami BHP:

 1. wszystkie czynności związane z utrzymaniem odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego powinien przeprowadzać przeszkolony personel,

 2. szkolenia pracowników powinny być okresowo powtarzane,

 3. każdy pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią kart charakterystyki stosowanych środków do mycia i dezynfekcji,

 4. do przyrządzania roztworów roboczych środków dezynfekcyjnych z koncentratów, oraz do wykonania procesu dezynfekcji powierzchni należy stosować środki ochrony osobistej (rękawice gospodarcze, odzież ochronna, maseczka, okulary ochronne itp.),

 5. osoby nie posiadające badań wysokościowych mogą wchodzić tylko na wysokość określoną w aktualnych przepisach BHP.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

 1. Worki foliowe z odpadami komunalnymi- usunięcie min. 1x dziennie, lub po wypełnieniu worka do 2/3 jego pojemności

 2. Meble tapicerowane, wykładziny podłogowe- odkurzanie i pranie w zależności od potrzeb

 3. Ściany i sufity- omiecenie w razie potrzeby

 4. Meble, kozetki w sali rehabilitacji, integracji sensorycznej, doświadczania świata oraz inny sprzęt w pomieszczeniach, parapety- MYCIE - MINIMUM 1 X DZIENNIE, dezynfekcja- w razie potrzeby.

 5. Dozowniki na mydło i środek dezynfekcyjny, podajniki lub uchwyty na ręczniki jednorazowe, przeszklenia- MYCIE- MINIMUM 1 X DZIENNIE, po każdym opróżnieniu, DEZYNFEKCJA- MINIMUM 1 X DZIENNIE, po każdym opróżnieniu,

 6. Meble tapicerowane, wykładziny podłogowe- odkurzanie i pranie w zależności od potrzeb

 7. Umywalki, baterie kranowe, glazury wokół umywalek, klamki- MYCIE- MINIMUM 1 X DZIENNIE, DEZYNFEKCJA- MINIMUM 1 X DZIENNIE

 8. Podłogi i listwy przypodłogowe- MYCIE- MINIMUM 1 X DZIENNIE, DEZYNFEKCJA- w razie potrzeby.

 9. Kratki wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, klimatyzacje, wiatraki- MYCIE- min. 1 raz w tygodniu, DEZYNFEKCJA- w razie potrzeby

 10. Górne powierzchnie mebli, kaloryfery- MYCIE- min. 1 raz w tygodniu, DEZYNFEKCJA- w razie potrzeby

 11. Drzwi, uchwyty, wieszaki, włączniki i wyłączniki elektryczne, gniazda wtykowe oraz inne przedmioty wiszące na ścianach (gabloty, lustra, obrazy, plakaty, zegary itp.)- MYCIE- min. 1 raz w tygodniu oraz w razie potrzeby, DEZYNFEKCJA- w razie potrzeby

 12. Ściany zmywalne (pokryte glazurą, pomalowane farbą olejną i inne)- MYCIE- min. 1x na miesiąc w razie potrzeby, DEZYNFEKCJA- w razie potrzeby,

 13. Karnisze, żaluzje, rolety, wertikale, okna ( szyby, framugi, parapety zewnętrzne) - MYCIE- min. 1x na kwartał, lub w razie potrzeby

 14. Wszystkie powierzchnie z odsuwaniem mebli, dywany - MYCIE- 1x na rok, w razie potrzeby DEZYNFEKCJA- w razie potrzeby, min. 1x na rok.

Częstotliwość wykonywanych czynności określane jako minimum wykonywane jest bez względu na stan czystości. W przypadku, gdy dojdzie do zanieczyszczenia lub skażenia powierzchni należy niezwłocznie wykonać dodatkowe prace (dezynfekcja, mycie) zapewniające utrzymanie należytej czystości. Stoły, stoliki i fotele zabiegowe, a także powierzchnie wewnętrzne szafek dezynfekuje i myje personel przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA

MYCIA I DEZYNFEKCJI ZABAWEK

 

Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach:

Etap 1: mycie, czyszczenie, pranie

 • Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić – powierzchnię zabawki należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem szarego mydła. Pozwala to usunąć brud i tłuszcz oraz bakterie. Po umyciu każdej zabawki należy dokładnie wypłukać gąbkę.

 • Zwracaj uwagę na trudno dostępne miejsca – za pomocą małej szczoteczki należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie.

 • Niektóre zabawki można myć w zmywarce – zabawki twarde, niewielkich rozmiarów można również myć w zmywarce do naczyń, zalecana jest temperatura 82oC,

 • Zabawki pluszowe należy regularnie prać – w przypadku maskotek i innych zabawek wykonanych z tkanin konieczne jest pranie, tylko w ten sposób możliwe będzie pozbycie się niebezpiecznych dla zdrowia roztoczy. Pranie powinno odbywać w temperaturze 71oC przez trzy minuty lub w temperaturze 65oC przez dziesięć minut.

Mycie i czyszczenie zabawek nie gwarantuje zniszczenia wirusów, grzybów czy prątków. Dlatego drugim, niezbędnym etapem, jest dezynfekcja zabawek za pomocą specjalnych preparatów.

Etap 2: dezynfekcja

 • Przed dezynfekcją każda zabawka powinna zostać umyta – dezynfekcja jest drugim etapem postępowania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa higienicznego zabawek, dlatego przeprowadzenie jej bez wcześniejszego umycia lub wyprania przedmiotów będzie bezcelowe;

 • Zabawki powinny być dezynfekowane:

 • zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci,

 • środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100,

 • dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem;

 • Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta – skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot;

 • Jeżeli jest to możliwe – po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym powietrzu.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA

MYCIA I DEZYNFEKCJI ZABAWEK

Każda zabawka wymaga innego sposobu czyszczenia i dezynfekowania

Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane Czyścimy je za pomocą ciepłej wody z mydłem. Po myciu należy upewnić się, że zabawka została dokładnie wytarta i wysuszona. Następnie każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym. Po upływie czasu wskazanego przez producenta zabawkę należy opłukać wodą w celu pozbycia się nieprzyjemnego zapachu użytego środka dezynfekującego.

Zabawki materiałowe Zabawki wykonane ze wszelkiego rodzaju puszystych materiałów oraz zabawki wypchane są określane jako zabawki miękkie. Sposobem czyszczenia jest wypranie w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła do prania. Rzeczy, których nie można zanurzyć w wodzie, należy czyścić w taki sposób, w jaki czyszczone są dywany lub tapicerki. W celu przeprowadzenia dezynfekcji do prania należy użyć proszku lub płynu o właściwościach dezynfekujących, a w odniesieniu do zabawek pranych bez pełnego zamoczenia – specjalnego preparatu w sprayu do dezynfekcji zabawek. Przed udostępnieniem dzieciom przedmioty muszą zostać dokładnie wysuszone.

Zabawki elektroniczne Zabawki elektroniczne nie mogą być czyszczone z użyciem dużej ilości wody. Ich mycie i czyszczenie polega na dokładnym przetarciu gąbką nasączoną wodą z dodatkiem szarego mydła. Następnie zabawkę należy dokładnie wytrzeć ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym – może być to ten sam środek, którego używa się do dezynfekowania zabawek drewnianych i plastikowych. Przedmioty należy dokładnie wysuszyć przed udostępnieniem dzieciom.

Zabawki i instrumenty muzyczne

Instrumenty myje się w wodzie z dodatkiem szarego mydła, można także na chwilę zanurzyć je we wrzątku. Następnie każda część powinna zostać poddana dezynfekcji przeznaczonym do tego celu preparatem. Instrumenty muzyczne z ustnikami należy dezynfekować po każdym użyciu.

Plastelina, ciastolina, narzędzia do wycinania Wszelkie narzędzia służące do przycinania ciastoliny i plasteliny należy myć i dezynfekować zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zabawek plastikowych. Narzędzia te mogą być myte w zmywarce do naczyń (jeżeli nie posiadają drewnianych elementów). Po umyciu każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym. Po upływie czasu wskazanego przez producenta zabawkę należy opłukać wodą w celu pozbycia się nieprzyjemnego zapachu użytego środka dezynfekującego. Plastelinę oraz ciastolinę należy wymieniać godnie z zaleceniami producenta.

Kredki Ze względu na charakterystyczny surowiec, z którego wykonane są kredki – nie zaleca się mycia ich z użyciem wody. Kredki, z których korzysta więcej niż jedno dziecko, w celu dezynfekcji należy przetrzeć chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym.

Książki Rutynowe czyszczenie książek polega na wycieraniu z kurzu suchą ściereczką. Widoczne zabrudzenia okładek należy przecierać lekko zwilżoną chusteczką. W celu dezynfekcji należy przetrzeć okładkę książki chusteczką nasączoną odpowiednim preparatem, a następnie wytrzeć do sucha.

Nowe zabawki Każda nowa zabawka przed udostępnieniem dzieciom musi zostać zdezynfekowana. Mycie ograniczamy do przetarcia ściereczką nasączoną wodą z mydłem, do dezynfekcji zaś wystarczy przetarcie chusteczką z preparatem dezynfekującym. Maskotki i inne przedmioty wykonane z materiału należy spryskać preparatem w sprayu.

 

 

 

PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI

 

Do mycia i czyszczenia zabawek w pierwszym etapie wystarczy ciepła woda oraz szare mydłorównież w przypadku maskotek i innych przedmiotów wykonanych z tkanin.

 

W drugim etapie należy zastosować preparat do dezynfekcji o następujących cechach:

 • preparat powinien być bezwonny,

 • preparat nie może podrażniać skóry,

 • preparat nie powinien wymagać spłukiwania,

 • preparat nie może niszczyć dezynfekowanej powierzchni,

 • preparat powinien posiadać oznaczenie producenta „przeznaczony do zabawek” albo „nieszkodliwy dla dzieci”.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN DBANIA O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR. 4 W BŁONIU

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MENiS z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

 

Ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.)

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin służy zapewnieniu porządku i czystości w przedszkolu.

 2. Bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i obiektach należących do placówki zapewnia dzieciom i pracownikom dyrektor jako bezpośredni przełożony oraz pracownicy administracji – intendent i kierownik gospodarczy

 3. Sprzęt do utrzymania porządku i czystości oraz środki do mycia i dezynfekcji rąk, powierzchni, wszelkich pomieszczeń przechowywane są w szafkach w wydzielonym pomieszczeniu gospodarczym.

 4. Wszystkie środki dezynfekcyjne i myjące są przechowywane w oryginalnych opakowaniach i posiadają atesty dopuszczające do stosowania.

 5. Podczas czynności porządkowych do mycia są stosowane następujące środki myjące:

a) Ludwik, Ajax, Domestos, Cif,

b) do mycia rąk: mydło płynne ATTIS mydło antybakteryjn

c) do dezynfekcji rąk: CHEMISEPT MED, PROFI PLUS,chemi-pharm ( nazwa środka/marka)

d) do dezynfekcji powierzchni: kontaktującej z żywnością …NANO PROTECT SILVER TABLE(nazwa/marka)

e) do szybkiej dezynfekcji: …BACTICID CHEMI-PHARM (nazwa/marka).

6. Dopuszcza się czasowe ograniczenia dotyczące zabawek pluszowych.

7. Dopuszcza się czasowe ograniczenia przynoszenia przez dzieci na teren placówki zabawek z domu.

8. Dopuszcza się w czasowym ograniczeniu dbanie o czystość na terenie placówki z koców i poduszek dostarczonych dla dziecka podczas relaksu poobiedniego.

9. Zaleca się używanie przez dzieci i personel do osuszania rąk wyłącznie materiały jednorazowe (np. ręczniki papierowe)

§ 2

Mycie rąk

 1. Do szczególnej dbałości o czystość rąk zobowiązany jest personel pracujący z dziećmi, dzieci oraz personel przygotowujący posiłki.

 2. Ręce są myte przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, a także przed podawaniem posiłków oraz w razie potrzeby.

 3. Do mycia rąk służy preparat przebadany dermatologicznie – mydło płynne, a dla dzieci mydło płynne hypoalergiczne (ATTIS mydło antybakteryjne w płynie,Biały Jeleń).

 4. W celu umycia rąk płyn myjący jest pobierany z dozownika, następnie nanoszony na zwilżone dłonie, które są myte i na koniec osuszane ręcznikiem jednorazowym przez personel pracujący z dziećmi .

§ 3

Dezynfekcja rąk

 1. Higieniczne mycie rąk:

 1. Do higienicznego mycia rąk zobowiązany jest personel pracujący z dziećmi, dzieci oraz personel przygotowujący posiłki.

 2. Ręce są myte przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, a także przed podawaniem posiłków oraz w razie potrzeby.

 3. Do mycia rąk służy preparat przebadany dermatologicznie – mydło płynne, a dla dzieci mydło płynne hypoalergiczne(Biały Jeleń, Attis nazwa/marka)

 4. W celu higienicznego umycia rąk płyn myjący jest pobierany z dozownika – 3 ml, następnie nanoszony na zwilżone dłonie, które są dokładnie myte przez 30 s + 30 s po zwilżeniu i na koniec osuszane ręcznikiem jednorazowym przez personel pracujący z dziećmi .

 

 1. Higieniczna dezynfekcja rąk:

 1. Do dezynfekcji rąk zobowiązany jest personel pracujący z dziećmi, personel przygotowujący posiłki.

 2. Ręce są dezynfekowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, a także przed podawaniem posiłków oraz w razie potrzeby.

 3. W czasie nasilonego występowania biegunek zaleca się częstsze stosowanie dezynfekcji rąk.

 4. W razie stwierdzenia występowania owsików u dziecka preparat do dezynfekcji powinien być stosowany przez personel, chore dziecko i jego rodzinę.

 5. Do dezynfekcji rąk służy preparat przebadany dermatologicznie – CHEMISEPT MED…, PROFI PLUS, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiada potwierdzone badaniami spektrum bakteriobójcze, wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie trzech godzin. Działa szybko i skutecznie wobec wirusów otoczkowych, tj. m.in. HIV, HBV, HCV, grypy, Eboli, Herpes simplex. Zawiera również glicerynę, która nawilża i pielęgnuje dłonie.

 6. W celu dezynfekcji rąk środek do dezynfekcji jest pobierany z dozownika (wg normy EN 1500): 2-3 ml, następnie wcierany w dłonie przez 30 s, a w celu chirurgicznej dezynfekcji rąk (wg normy EN 12791): 3 ml preparatu jest wcierane w czyste i suche dłonie przez 90 sekund. Przez cały czas ręce utrzymywane są w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu. Preparatu nie stosuje się bezpośrednio na śluzówkę i otwarte rany.

 

§ 4

Dezynfekcja małych i trudno dostępnych powierzchni

 1. Małe i trudno dostępne powierzchnie to: stoliki, krzesła i inne przedmioty ulegające kontaminacji i odporne na działanie alkoholi.

 2. Małe i trudno dostępne powierzchnie są poddawane szybkiej dezynfekcji.

 3. Do szybkiej dezynfekcji zobowiązany jest personel przedszkolny.

 4. Do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni służą preparaty: DISINFECTANT, BACTICID DEZOFAST (nazwy/ marki/ zastosowanie używanych środków do dezynfekcji)

 5. Stoliki i krzesła oraz inne przedmioty ulegające kontaminacji są poddawane dezynfekcji po każdym przypadku kontaminacji, w razie potrzeby, raz dziennie na zakończenie pracy, pod nieobecność dzieci.

 6. W celu dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni przy pomocy rozpylacza spryskuje się uprzednio umyta powierzchnię i utrzymuje ją w stanie wilgotnym przez 60 sekund dla uzyskania efektu bakteriobójczego i grzybobójczego, 120 sekund – dla uzyskania wirusobójczego oraz pełnego skutku biobójczego. Po dezynfekcji powierzchni, która ma kontakt z żywnością, należy spłukać ją wodą.

§ 5

Czyszczenie i dezynfekcja zabawek

 1. Do dezynfekcji zabawek raz w miesiącu zobowiązany jest personel przedszkolny.

 2. Zabawki pluszowe i tekstylne pierze się w temperaturze 60 stopni (dopuszcza się wyłączenia czasowe z zakazem używania do zabawy zabawek pluszowych).

 3. Do dezynfekcji zabawek, które nie są pluszowe ani tekstylne, służą preparaty: DISINFECTANT firma REMIX ( nazwa/marka/zastosowanie używanych środków do dezynfekcji zabawek)

 4. W celu dezynfekcji zabawek, które nie są pluszowe ani tekstylne, przy pomocy rozpylacza spryskuje się uprzednio umytą powierzchnię i utrzymuje ją w stanie wilgotnym przez 60 sekund dla uzyskania efektu bakteriobójczego i grzybobójczego, 120 sekund – dla uzyskania wirusobójczego oraz pełnego skutku biobójczego. Po dezynfekcji powierzchni, która ma kontakt z żywnością, należy spłukać ją wodą.

 5. Z uwagi na utrzymanie czystości dopuszcza się zakaz (może być czasowy) przynoszenia przez dzieci zabawek z domu do przedszkola.

 

§ 6

Czystość materacy ze skaju, łóżeczek, mebli i innych małych powierzchni oraz przedmiotów ulegających kontaminacji i nieodpornych na działanie alkoholi

 

 1. Materace ze skaju, łóżeczka, meble i inne małe powierzchnie oraz przedmioty ulegające kontaminacji i nieodporne na działanie alkoholi są poddawane szybkiej dezynfekcji i myciu przez spryskanie lub przetarcie.

 2. Do szybkiej dezynfekcji lub mycia czy przetarcia zobowiązany jest personel przedszkolny.

 3. Do dezynfekcji służą preparaty: DISINFECTANT firmy REMIX. (nazwa/marka/zastosowanie środka używanego do dezynfekcji)

 4. Materace ze skaju, łóżeczka, meble i inne małe powierzchnie oraz przedmioty ulegające kontaminacji i nieodporne na działanie alkoholi są poddawane dezynfekcji po każdym przypadku kontaminacji, w razie potrzeby, a także w czasie nasilonego występowania biegunek, przeziębień.

 5. W celu dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni przy pomocy rozpylacza spryskuje się uprzednio umyta powierzchnię i utrzymuje ją w stanie wilgotnym przez 60 sekund dla uzyskania efektu bakteriobójczego i grzybobójczego, 120 sekund – dla uzyskania wirusobójczego oraz pełnego skutku biobójczego. Po dezynfekcji powierzchni, która ma kontakt z żywnością, należy spłukać ją wodą.

§ 7

Pomieszczenia

 1. Pomieszczenia to: sale zajęć, szatnia, łazienki, gabinet dyrektora, kuchnia, zmywalnia, pomieszczenie gospodarcze, socjalne, korytarze, wiatrołap, a w nich szczególnie podłogi oraz inne twarde, zmywalne powierzchnie.

 2. Pomieszczenia są poddawane myciu i dezynfekcji po każdym przypadku kontaminacji, w razie potrzeby, raz dziennie po zakończeniu pracy, pod nieobecność dzieci.

 3. Do utrzymania pomieszczeń w czystości zobowiązany jest personel przedszkolny.

 4. Do mycia pomieszczeń służą ogólnodostępne środki myjące, tj.: omestos,cif, cillit bang, nano protect silver firmy clinex.(nazwa/marka/zastosowanie środków myjących)

 5. W celu umycia podłóg, ścian, brodzików przygotowuje się roztwór środków myjących zgodnie z zaleceniami producenta.

 6. W celu dezynfekcji podłóg, ścian, brodzików przy pomocy rozpylacza spryskuje się uprzednio umytą powierzchnię i utrzymuje ją w stanie wilgotnym przez 60 sekund dla uzyskania efektu bakteriobójczego i grzybobójczego, 120 sekund – dla uzyskania wirusobójczego oraz pełnego skutku biobójczego.

 

§ 8

Sanitariaty

 1. Sanitariaty to: klozety, deski klozetowe, spłuczki, umywalki.

 2. Pomieszczenia są poddawane myciu i dezynfekcji po każdym przypadku kontaminacji, w razie potrzeby, raz dziennie po zakończeniu pracy, pod nieobecność dzieci. W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień częściej.

 3. Do utrzymania pomieszczeń w czystości zobowiązany jest personel przedszkolny.Środki używane do utrzymania czystości to: domestos, cillit bang, płyn do usuwania zapachu moczu,kret do rur(nazwa/marka/zastosowanie używanych środków)

 4. W celu umycia sanitariatów stosuje się nierozcieńczony z wodą środek myjący zgodnie z zaleceniami producenta

 5. W celu dezynfekcji sanitariatów przy pomocy rozpylacza spryskuje się uprzednio umytą powierzchnię i utrzymuje ją w stanie wilgotnym przez 60 sekund dla uzyskania efektu bakteriobójczego i grzybobójczego, 120 sekund – dla uzyskania wirusobójczego oraz pełnego skutku biobójczego.

§ 9

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje personel pracujący z dziećmi, dzieci, personel przygotowujący posiłki, personel sprzątający.

 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu potwierdza własnoręcznym podpisem każdy pracownik przedszkola.

 3. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej przedszkola.

 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA MYCIA I DEZYNFEKCJI

POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH, SALI REHABILITACYJNEJ

INTEGRACJI SENSORYCZNEJ,

POMIESZCZEŃ SANITARNYCH

Celem określonego postępowania jest zapobieganie szerzeniu drobnoustrojów chorobotwórczych w pomieszczeniach przez dokładne mycie oraz dezynfekcję, uwzględniając kolejność wykonywanych czynności. Jak również zapewnienie bezpieczeństwa zarówno personelowi oraz uczestnikom korzystającym ze świadczeń rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych.

 

PROCES SPRZĄTANIA

SPRZĄTANIE – jest procesem prowadzącym do usunięcia z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń, jest zabiegiem higienicznym, mającym na celu stałe usuwanie i rozcieńczanie mikroflory (powierzchnie, sprzęt), wraz z którymi zostają usunięte drobnoustroje, a więc zapobiega zakażeniom. Aby proces sprzątania był skuteczny, sprzątanie powinno być przeprowadzone z odpowiednią częstotliwością, w określony sposób, przy użyciu odpowiedniego sprzętu. W miejscu gdzie jest małe ryzyko zakażenia np.: pomieszczenia administracyjne, pokoje socjalne, szatnie, itp., powierzchnie powinny być czyszczone ciepłą wodą z dodatkiem detergentu – rzadkie stosowanie środków dezynfekcyjnych. Od takich pomieszczeń powinien rozpoczynać się proces mycia i sprzątania placówki. Najpierw powierzchnie czystsze – pionowe np.: ściany, drzwi, a następnie brudniejsze – poziome np.: stoliki salach przedszkolnych i na koniec podłogi (metodą: nie odrywając mopa od podłogi myć powierzchnię ruchem ósemkowym w kierunku do siebie).

Przeprowadzenie procesu sprzątania i dezynfekcji powinno być zorganizowane w sposób kompleksowy zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Wszystkie powierzchnie powinny być utrzymane w ciągłej czystości.

 2. Mycie należy rozpocząć od przedmiotów najmniej zabrudzonych (za takie uważa się przedmioty najwyżej położone), a skończyć na najbardziej zabrudzonych. Zasada dotyczy także pomieszczeń – najpierw sale przedszkole, a potem sanitariaty.

 3. Przed dezynfekcją i myciem należy usunąć odpady komunalne.

 4. Sprzątanie powinno odbywać się w sposób nie kolidujący z pracą komórek organizacyjnych.

 5. Do mycia powinno stosować się preparaty myjąco – dezynfekujące.

 6. Powierzchnie o dużym natężeniu ruchu w zależności od zabrudzenia muszą być sprzątane na bieżąco.

 7. Bieżące utrzymanie czystości powinno być przeprowadzane na mokro stosując technikę ósemkową.

 8. Należy zachować odpowiednią technikę dezynfekcji i mycia powierzchni (1 raz na mokro, drugi raz na wilgotno) –